Ανακοινώσεις

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Για να δείτε την διακήρυξη, πατήστε εδώ. 

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.