Ανακοινώσεις

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια χάρτινων τσαντών συσκευασίας για την διάθεσή των προϊόντων του ΟΔΑΠ από τα πωλητήριά του

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια χάρτινων τσαντών συσκευασίας για την διάθεσή των προϊόντων του ΟΔΑΠ από τα πωλητήριά του

 

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.