Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας δημιουργίας διαδικτυακής εφαρμογής, ψηφιακού χάρτη με απεικόνιση των αρχαιολογικών χωρών και των μουσείων και συνοδευτικές πληροφορίες που αφορούν τομείς αρμοδιότητας του ΟΔΑΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας δημιουργίας διαδικτυακής εφαρμογής, ψηφιακού χάρτη με απεικόνιση των αρχαιολογικών χωρών και των μουσείων και συνοδευτικές πληροφορίες που αφορούν τομείς αρμοδιότητας του ΟΔΑΠ

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ