Ανακοινώσεις

Επικαιροποιημένες οδηγίες ενόψει εφαρμογής των ζωνών επίσκεψης στον ΑΧ της Ακρόπολης

Επικαιροποιημένες οδηγίες ενόψει εφαρμογής των ζωνών επίσκεψης στον ΑΧ της Ακρόπολης

Για να δείτε τις επικαιροποιημένες οδηγίες πατήστε εδώ