Ανακοινώσεις

Περίληψη και Διακήρυξη για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την επέκταση της εφαρμογής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) πωλήσεων και αναβάθμιση εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών στα πωλητήρια του ΟΔΑΠ

Περίληψη και Διακήρυξη για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την επέκταση της εφαρμογής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) πωλήσεων και αναβάθμιση εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών στα πωλητήρια του ΟΔΑΠ.

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.