Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ/ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ/ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Πατήστε εδώ για την Ομάδα Α (τμήμα1). 

Πατήστε εδώ για την Ομάδα Α (τμήμα2).

Πατήστε εδώ για την Ομάδα Β. 

Πατήστε εδώ για την Ομάδα Γ (τμήμα1). 

Πατήστε εδώ για την Ομάδα Γ (τμήμα2). 

Για διευκρινήσεις επί της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για διευκρινήσεις (16-02-2023), πατήστε εδώ.

Για διευκρινήσεις (22-02-2023), πατήστε εδώ.