Ανακοινώσεις

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης στο πλαίσιο υποβολής της προτεινόμενης για ένταξη στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης στο πλαίσιο
υποβολής της προτεινόμενης για ένταξη στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (Κωδικός Πρόσκλησης:
05_Β_ΜΔΤ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4777, Έκδοση: 12) Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος &
Διαδικτυακής Πλατφόρμας για την απλοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, χρήσης και
επανάχρησης του πολιτιστικού αποθέματος του ΥΠ.ΠΟ.Α. & διαχείρισης των αντίστοιχων τελών με τη χρήση
ανοιχτών προτύπων και αναδυόμενων τεχνολογιών».

Για να δείτε την πρόσκληση διαβούλευσης  πατήστε εδώ

Για να δείτε την διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης πατήστε εδώ