Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΑΠ (ΝΕΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΑΠ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ