Ανακοινώσεις

Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ, κωδικοί θέσεων 113-116,145, σύμφωνα με την αρ. 926/2022 Απόφαση ΑΣΕΠ..

Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ, κωδικοί θέσεων 113-116,145, σύμφωνα με την αρ. 926/2022 Απόφαση ΑΣΕΠ..

Για να δείτε τους πίνακες, πατήστε εδώ.