Ανακοινώσεις

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας για χρηματαποστολές που θα εκτελούνται στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας για χρηματαποστολές που θα εκτελούνται στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα της διακήρυξης πατήστε εδώ