Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και την υποστήριξη της επιτροπής επιλογής οικονομικού φορέα για την υλοποίηση του έργου ‘’Β΄ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ’’»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και την υποστήριξη της επιτροπής επιλογής οικονομικού φορέα για την υλοποίηση του έργου ‘’Β΄ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ’’», ποσού έως 20.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από δωρεά του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης»

Δείτε την πρόκληση εδώ.