Ανακοινώσεις

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ανάθεση υπηρεσίας δικαιωμάτων εκφώνησης και υποτιτλισμού οπτικοακουστικού έργου για τις ανάγκες του δημοσίου»

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ανάθεση υπηρεσίας δικαιωμάτων εκφώνησης και υποτιτλισμού οπτικοακουστικού έργου για τις ανάγκες του δημοσίου»

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ