Ανακοινώσεις

Διευκρίνηση επί της με αρ. πρωτ. 510/ 15.01.2021 « Προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) με Αναπληρωτές Προϊσταμένους, κατ'εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και

Διευκρίνηση επί της με αρ. πρωτ. 510/ 15.01.2021  « Προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) με Αναπληρωτές Προϊσταμένους, κατ'εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθ. 43 του του ν. 4761/2020 »

Περισσότερα...

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020 του ΟΔΑΠ (πρώην ΤΑΠ) 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 126.

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020 του ΟΔΑΠ (πρώην ΤΑΠ) 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 126.

Περισσότερα...

Διαβίβαση Πρακτικού νο 1 της Επιτροπής Ενστάσεων

Διαβίβαση Πρακτικού νο 1 της Επιτροπής Ενστάσεων

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την κάλυψη, με απόσπαση, κενών οργανικών θέσεων για τις ανάγκες του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.). ( Ανακοινοποίηση )

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την κάλυψη, με απόσπαση, κενών οργανικών θέσεων για τις ανάγκες του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.). ( Ανακοινοποίηση )

Περισσότερα...

Απόφαση έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΔΑΠ, στα εργαστήρια του Ρέντη, στα πωλητήρια του ΕΑΜ και της Ακρόπολης και στο εκδοτήριο εισιτηρίων του Διονύσου

Απόφαση έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΔΑΠ, στα εργαστήρια του Ρέντη, στα πωλητήρια του ΕΑΜ και της Ακρόπολης και στο εκδοτήριο εισιτηρίων του Διονύσου

Περισσότερα...