Ανακοινώσεις

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020 του ΟΔΑΠ (πρώην ΤΑΠ) ΓΙΑ TOYΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 102,103,104 ΚΑΙ 109

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020 του ΟΔΑΠ (πρώην ΤΑΠ) ΓΙΑ TOYΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 102,103,104 ΚΑΙ 109

Περισσότερα...

Eνημέρωση επί της με αρ. πρωτ. 510/ 15.01.2021 « Προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) με Αναπληρωτές Προϊσταμένους, κατ'εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5

Eνημέρωση επί της με αρ. πρωτ. 510/ 15.01.2021 « Προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) με Αναπληρωτές Προϊσταμένους, κατ'εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθ. 43 του του ν. 4761/2020

Περισσότερα...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ

Περισσότερα...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ

Περισσότερα...

Διευκρίνηση επί της με αρ. πρωτ. 511/ 22.01.2021 « Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την κάλυψη, με απόσπαση, κενών οργανικών θέσεων για τις ανάγκες του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) »

Διευκρίνηση επί της με αρ. πρωτ. 511/ 22.01.2021 « Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την κάλυψη, με απόσπαση, κενών οργανικών θέσεων για τις ανάγκες του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) »

Περισσότερα...