Ανακοινώσεις

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την Προμήθεια Πιστών Αντιγράφων

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την Προμήθεια Πιστών Αντιγράφων

 

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.