Ανακοινώσεις

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την Αναβάθμιση Καταστημάτων & Προϊόντων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (πρώην ΤΑΠ) - Τεχνική Βοήθεια

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την Αναβάθμιση Καταστημάτων & Προϊόντων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (πρώην ΤΑΠ) - Τεχνική Βοήθεια

 

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.