Ανακοινώσεις

Ανασύνταξη Πίνακα Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ με κωδικό θέσης 107 και Ανασύνταξη του Πίνακα Απορριπτέων για τους κωδικούς 100-107 (ΠΕ), σύμφωνα με την αρ. 929/2022 Απόφαση ΑΣΕΠ.

Ανασύνταξη Πίνακα Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ με κωδικό θέσης 107 και Ανασύνταξη του Πίνακα Απορριπτέων για τους κωδικούς 100-107 (ΠΕ), σύμφωνα με την αρ. 929/2022 Απόφαση ΑΣΕΠ.

Για να δείτε τον πίνακα, πατήστε εδώ.