Ανακοινώσεις

Κατάλογος γύψινων πιστών αντιγράφων του οργανισμού προς ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας

Κατάλογος γύψινων πιστών αντιγράφων του οργανισμού προς ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνει κωδικούς και στοιχεία ταυτότητας προϊόντων, φωτογραφίες τους και τις ισχύουσες (από το 2021) τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδιο είναι το Τμήμα Πωλήσεων, Λειτουργίας Πωλητηρίων και Προβολής.

 

Για να δείτε τον κατάλογο, πατήστε εδώ.