Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες συντήρησης των τουρνικέ στους χώρους που εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες συντήρησης των τουρνικέ στους χώρους που εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Για να δείτε το έγγραφο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ.