Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών – Υπηρεσιών Εκτίμησης για το Πρόγραμμα Αξιοποίησης Αναψυκτηρίων – Φάση Β’ και νέων βραχυχρόνιων συμβάσεων μίσθωσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών – Υπηρεσιών Εκτίμησης για το Πρόγραμμα Αξιοποίησης Αναψυκτηρίων – Φάση Β’ και νέων βραχυχρόνιων συμβάσεων μίσθωσης.

Για να δείτε το έγγραφο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.