Ανακοινώσεις

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 167697,1 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 167697,1 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο της απόφασης πατήστε εδώ.