Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού πλειοδότη για τη μίσθωση του αναψυκτηρίου στο Α.Μ. Χανίων

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού πλειοδότη για τη μίσθωση του αναψυκτηρίου στο Α.Μ. Χανίων.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ