Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ E-TICKET ΣΕ 7 ΑΡΧ.ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Προυπολογισμός : 126.000€

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 22/6/2015, ημέρα Δευτέρα

Προκήρυξη