Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΑΠ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 29/6/2015, ημέρα Δευτέρα

Προκήρυξη