Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή πολιτιστικών εφαρμογών : Χάρτινα / Ξύλινα είδη

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 1η Απριλίου 2015, 13:00πμ

Προκήρυξη