Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του ΤΑΠ σε διεθνές συνέδριο για τη Δημόσια Αρχαιολογία : "Public Archaeology in Times of Crisis" VII Giornate Gregoriane (29-30 November 2013)

 

 

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου

 

 

Πολιτιστικά προϊόντα ως κοινωνός της αρχαιολογίας

Τα πωλητήρια των ελληνικών δημόσιων μουσείων στον καιρό της κρίσης

 

Αριάδνη Φιορέτου - Νίκη Αρχοντάκη

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, Γραφείο Προώθησης Πολιτιστικών Προϊόντων

 

Ένα σημαντικό τμήμα των δημοσίων μουσείων της Ελλάδας είναι τα πωλητήρια, τα οποία μέσα από τα προϊόντα τους έχουν τη δυνατότητα να φέρουν την αρχαιολογία κοντά στο κοινό. Αυτός που θα επισκεφθεί ένα μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο μπορεί να αποκτήσει ένα αναμνηστικό από το χώρο στον οποίο βρέθηκε και να μεταφέρει αυτό που είδε, αυτό που έμαθε.  Έτσι, μέσα στο χώρο του πωλητηρίου ολοκληρώνεται η εμπειρία της επίσκεψης.

Υπεύθυνο για τα πωλητήρια και τα προϊόντα τους είναι το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και πιο συγκεκριμένα το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, το οποίο απαρτίζεται από διάφορα τμήματα. Tο Γραφείο Προώθησης Πολιτιστικών Προϊόντων είναι αρμόδιο για την επιλογή των πρoϊόντων, το σχεδιασμό και την προώθησή τους στα πωλητήρια και στο ευρύτερο κοινό. Η δε Διεύθυνση Δημοσιευμάτων είναι υπεύθυνη για τις αρχαιολογικές εκδόσεις που διατίθενται στα πωλητήρια των μουσείων.

Μέσα στο πωλητήριο ενός μουσείου μπορούμε να βρούμε πιστά αντίγραφα, εφαρμογές και βιβλία:

Με τον όρο πιστά αντίγραφα εννοούμε εκμαγεία, τοιχογραφίες, νομίσματα, εικόνες, κοσμήματα, κεραμικά αγγεία κ.ά., τα οποία παράγονται είτε με καλούπι που έχει εκμαγευτεί από το πρωτότυπο είτε με αντιγραφή από το ίδιο το πρωτότυπο. Τα πιστά αντίγραφα φέρουν μια ταυτότητα που πιστοποιεί την πιστότητά τους αλλά και ένα «ιστορικό»: δηλαδή ένα σημείωμα που μας δίνει πληροφορίες για το αντικείμενο, όπως: την ιδιότητά του, τι απεικονίζει, από που προέρχεται και πότε χρονολογείται.

Λέγοντας εφαρμογές εννοούμε όλα τα προϊόντα που είναι εμπνευσμένα από αντικείμενα που βρίσκονται στα μουσεία και τους αρχαιολογικόυς χώρους της Ελλάδας: γραφική ύλη, οικιακά σκεύη, t-shirts, μαντήλια, διακοσμητικά των οποίων το δημιουργικό (σχέδιο ή/και μοτίβο) προέρχεται από κάποιο αρχαίο, κλασικό ή βυζαντινό αντικείμενο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και όλο το εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε παιδιά και σε ενήλικες.

Όλα τα πωλητήρια των δημοσίων μουσείων διαθέτουν και μια σειρά εκδόσεων που περιλαμβάνει οδηγούς αρχαιολογικών μουσείων και χώρων, καταλόγους μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, καθώς και αρχαιολογικές εκδόσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Σήμερα, που ο πολιτισμός περνάει κρίση, είναι σημαντικό με νέα μέσα να μπορέσουμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών και των νέων, αλλά και των μεγαλύτερων. Ειδικά στην Ελλάδα, μία χώρα πολιτισμού, που αυτή τη χρονική περίοδο επιπλέον έχει να αντιμετωπίσει μια σοβαρή οικονομική κρίση, τα πολιτιστικά προϊόντα αποτελούν ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό ως προς την ιστορία, τον πολιτισμό, την αρχαιολογία. Είναι όμως και προϊόντα με ανταποδοτικότητα. Εάν επενδύσουμε σε αυτά σωστά και με προγραμματισμό μπορούν να αποφέρουν κέρδη ενισχύοντας και την οικονομία της χώρας.