Ανακοινώσεις

Διακήρυξη μίσθωσης Αναψυκτηρίου στο Αρχ. Μουσείο Πέλλας

Περίληψη Διακήρυξης

Τεύχος Διακήρυξης