Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των συστ. διαχείρισης πόρων και επιχ/κής ευφυίας & διοικητικής πληροφόρησης ERP GALAXY/BI, του συστ. λιανικής διαχείρισης πωλητηρίων (POS RETAIL) και την διασύνδεση με το σύστ. e-ticket.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης των συστημάτων διαχείρισης πόρων και επιχειρηματικής ευφυίας και διοικητικής πληροφόρησης ERP GALAXY/BI, του συστήματος λιανικής διαχείρισης πωλητηρίων (POS RETAIL) και την διασύνδεση με το σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket), για το έτος 2024 (μέχρι 31/12/2024)»

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ