Ανακοινώσεις

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. ΟΔΑΠ/ ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/23454/21-11-2023 (ΑΔΑ: 9Π3Χ46ΜΖΜ4-ΠΥΝ) Διακήρυξης

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. ΟΔΑΠ/ ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/23454/21-11-2023 (ΑΔΑ: 9Π3Χ46ΜΖΜ4-ΠΥΝ) Διακήρυξης

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για να δείτε τα υπόλοιπα αρχεία πατήστε εδώ