Ανακοινώσεις

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την προμήθεια κοσμημάτω και πιστών αντιγράφων νομισμάτων

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την προμήθεια κοσμημάτω και πιστών αντιγράφων νομισμάτων

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.