Ανακοινώσεις

Διακήρυξη μίσθωσης Αναψυκτηρίου στον Αρχαιολογικό χώρο Σπιναλόγκας

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση δικαιώματος Εκμετάλλευσης του Αναψυκτηρίου στον Αρχαιολογικό χώρο Σπιναλόγκας.

 

Περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ξύλινων βάσεων εκμαγείων του ΤΑΠ

Προκήρυξη διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ξύλινων βάσεων εκμαγείων του ΤΑΠ

Περισσότερα...

Φωτογραφίες από το πωλητηρίο του Μυστρά

 

Περισσότερα...

Φωτογραφίες από το πωλητηρίο της Μονεμβασιάς

 

Περισσότερα...

Γ' Πρακτικό Διαγωνισμού Εκτύπωσης και Προμήθειας Εισιτηρίων του ΤΑΠ σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους

Γ' Πρακτικό Διαγωνισμού Εκτύπωσης και Προμήθειας Εισιτηρίων του ΤΑΠ σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους

Περισσότερα...