Ανακοινώσεις

Παρουσίαση του βιβλίου της κ. Β. Στεφανάκη, ΚΩΣ Ι

Τρίτη, 28 Μαΐου και ώρα 19:00 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, η παρουσίαση του 1ου τόμου, ΚΩΣ Ι, της σειράς με τίτλο Νομίσματα-Νομισματική Αιγαίου.

Ο πρώτος τόμος, Κως Ι, της σειράς με τίτλο Νομίσματα-Νομισματική Αιγαίου, αναφέρεται στη νομισματική παραγωγή του νησιού από το τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. μέχρι την τελευταία δεκαετία του 1ου αι. π.Χ.

Περισσότερα...

Διακήρυξη μίσθωσης Αναψυκτηρίου στον Αρχαιολογικό Χώρο Θερμοπυλών

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης του αναψυκτηρίου στον αρχαιολογικό χώρο Θερμοπυλών.

 

Περισσότερα...

Γ΄ Πρακτικό διαγωνισμού για μεταφορική

Γ' Πρακτικό Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ειδών του ΤΑΠ σε μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.

 

Περισσότερα...

Διακήρυξη μίσθωσης Αναψυκτηρίου στον Αρχαιολογικό Χώρο Δήλου

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης του αναψυκτηρίου στον αρχαιολογικό χώρο Δήλου.

 

Περισσότερα...

Αποσφράγιση δικαιολογητικών υπηρεσιών μεταφοράς

Αθήνα, 14/5/2013

Σας ενημερώνουμε ότι η δημόσια αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαϊου 2013 και ώρα 10:30.

Σας ευχαριστώ Α.Τσόγκας

Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού