Ανακοινώσεις

Διακήρυξη μίσθωσης πλωτού μεταφορικού μέσου Μύκονος-Δήλος-Μύκονος

Προκήρυξη Ανοιχτού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Μίσθωση πλωτού μεταφορικού μέσου (καϊκιού), που θα εκτελεί το δρομολόγιο Μύκονος-Δήλος-Μύκονος για τη μεταφορά προσωπικού και υλικών» για τις ανάγκες λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου και Μουσείου Δήλου από την υπογραφή της σύμβασης και για 12 ημερολογιακούς μήνες.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΤΙΩΝ ΣΕ 13 Α.Χ. ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Περισσότερα...

Ανοιχτός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός (6)

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου επί της οδού Μιλτιάδου αρ.07, Ρόδος

 

Περισσότερα...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1430/11-02-2016

Περισσότερα...

Ανοιχτός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός (5)

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ακινήτου επί της οδού Σαχτούρη αρ.03, Ρόδος

 

Περισσότερα...