Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων

  • Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων (εφαρμογών) εμπνευσμένων από θέματα και εκθέματα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς προς διάθεση από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π. (ΑΔΑ: 6Κ4Σ46ΜΖΜ4-Ρ9Μ).

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση.