Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων (εφαρμογών) εμπνευσμένων από θέματα και εκθέματα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς προς διάθεση από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π. (ΑΔΑ: 6Κ4Σ46ΜΖΜ4-Ρ9Μ).

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση.