Ανακοινώσεις

Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων ΣΟΧ/1/2013

Οι αιτήσεις για την κάλυψη των 6 θέσεων ΣΟΧ ειδικότητας ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων) για την Αθήνα θα γίνονται δεκτές από 28/3/2013 μέχρι και 8/4/2013 και ώρες 8:00 με 13:00. Για τις υπόλοιπες θέσεις πληροφορίες για τις ημερομηνίες υποβολής θα δίνονται από τις κατά τόπους εφορείες.

Δωρεάν Χορηγίες

1ο ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Χορηγία εκμαγείου Ε063 (Σκεπτομένη Αθηνά) που θα δοθεί ως δώρο στο ιταλικό σχολείο της Βερόνα “Galileo Ferraris”, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος αδελφοποίησης.

Περισσότερα...

Προκήρυξη Υπηρεσιών Μεταφοράς

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς ειδών του ΤΑΠ σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ/1/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 38 θέσεων ΣΟΧ ειδικότητας ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας μας, που εδρεύει στην Αθήνα και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτής, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια.

Περισσότερα...

Προκήρυξη Εισιτηρίων

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτύπωση - προμήθεια Εισιτηρίων του ΤΑΠ σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους

Περισσότερα...