Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας ΣΟΧ 2013 ΤΑΠ

  • Εκτύπωση

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων  

Πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων