Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας ΣΟΧ 2013 ΤΑΠ

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων  

Πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων