Ανακοινώσεις

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών και Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Πωλητηρίων ΟΔΑΠ Περιφέρειας Κρήτης (Κνωσός, Λότζια Ρεθύμνου, Φαιστός, Σπήλαιο Ψυχρού, Ζάκρος)»

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών και Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Πωλητηρίων ΟΔΑΠ Περιφέρειας Κρήτης (Κνωσός, Λότζια Ρεθύμνου, Φαιστός, Σπήλαιο Ψυχρού, Ζάκρος)»

Για να δείτε την διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.