Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών και εργασιών τήρησης του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής και συμβουλευτικής υποστήριξης καθώς και μετάβασης στο Π.Δ. 54/2018 για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

 

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και εργασιών τήρησης του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής και συμβουλευτικής υποστήριξης καθώς και μετάβασης στο Π.Δ. 54/2018 για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

Δείτε τα σχετικά επισυναπτόμενα έγγραφα της διακήρυξης εδώ