Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 105.215,36 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 105.215,36 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Για να δείτε το έγγραφο της διακήρυξης, πατήστε εδώ.