Ανακοινώσεις

Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων & Απορριπτέων για την κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 του ΟΔΑΠ, Κωδικός θέσης: 146-ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων & Απορριπτέων για την κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 του ΟΔΑΠ, Κωδικός θέσης: 146-ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Για να δείτε τους πίνακες, πατήστε εδώ.