Ανακοινώσεις

Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων & Απορριπτέων για την κατηγορία εκπαίδευσης ΤΕ της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 του ΟΔΑΠ, Κωδικοί θέσεων: 108-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 109-ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ, 110-ΛΟΓΙΣΤΩΝ, 111-ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΛΙΘΟΥ).

Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων & Απορριπτέων για την κατηγορία εκπαίδευσης ΤΕ της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 του ΟΔΑΠ, Κωδικοί θέσεων: 108-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 109-ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ, 110-ΛΟΓΙΣΤΩΝ, 111-ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΛΙΘΟΥ).

Για να δείτε τους πίνακες, πατήστε εδώ.