Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας : « ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

  • Εκτύπωση

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας : « ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Για να δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα της πρόσκλησης, πατήστε εδώ.