Ανακοινώσεις

Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων & Απορριπτέων για την κατηγορία εκπαίδευσης ΔΕ της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 του ΟΔΑΠ. Κωδικοί θέσεων: 112-ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και 113-145 ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ.

Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων & Απορριπτέων για την κατηγορία εκπαίδευσης ΔΕ της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 του ΟΔΑΠ. Κωδικοί θέσεων: 112-ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και 113-145 ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ.

Για να δείτε τους πίνακες, πατήστε εδώ.