Ανακοινώσεις

Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 του ΟΔΑΠ, για τους κωδικούς θέσεων 105,106,112 (κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ & ΤΕ) σύμφωνα με την αρ. 597/2022 Απόφαση του ΑΣΕΠ.

Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 του ΟΔΑΠ, για τους κωδικούς θέσεων 105,106,112 (κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ & ΤΕ) σύμφωνα με την αρ. 597/2022 Απόφαση του ΑΣΕΠ.

Για να δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο, πατήστε εδώ.