Ανακοινώσεις

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης στο πλαίσιο ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων για την «Προμήθεια τεχνικού και ψηφιακού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των πωλήσεων του ΟΔΑΠ»

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης στο πλαίσιο ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων για την «Προμήθεια τεχνικού και ψηφιακού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας – αποδοτικότητας της παραγωγής ακριβών αντιγράφων μνημείων, για τις ανάγκες των πωλήσεων του ΟΔΑΠ» (cpv 30216110-0 και 30190000-7).

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα πατήστε εδώ.