Ανακοινώσεις

Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ με κωδικούς θέσης 115,117-121,125-128,130,132-134,136,137,140 και Ανασύνταξη του Πίνακα Απορριπτέων για τους κωδικούς 114-140

Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ με κωδικούς θέσης 115,117-121,125-128,130,132-134,136,137,140 και Ανασύνταξη του Πίνακα Απορριπτέων για τους κωδικούς 114-140 σύμφωνα με την αρ. 556/2022 Απόφαση του ΑΣΕΠ.

Για να δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα πατήστε εδώ.