Ανακοινώσεις

Πρόσκληση με θέμα την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης όρων διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας στον ΟΔΑΠ για την υλοποίηση των Έργων της δράσης 16536 που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

Πρόσκληση με θέμα την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης όρων διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας στον ΟΔΑΠ για την υλοποίηση των Έργων της δράσης 16536 που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα της πρόσκλησης πατήστε εδώ