Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της αρχιτεκτονικής προμελέτης για το έργο : « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΟΔΑΠ»

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της αρχιτεκτονικής προμελέτης για το έργο : « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΟΔΑΠ» 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ