Ανακοινώσεις

Πρόσκληση με θέμα την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Επέκταση της εφαρμογής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) πωλήσεων και αναβάθμιση εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών στ

Πρόσκληση με θέμα την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Επέκταση της εφαρμογής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) πωλήσεων και αναβάθμιση εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών στα πωλητήρια του ΟΔΑΠ»

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα της πρόσκλησης πατήστε εδώ